Editorial 2015 y más
Facecoop, red social sobre solidaridad, cooperación y desarrolloPlataforma 2015 y más en FacebookTwitter @P2015ymassuscribirse a RSS
Investigaciones realizadas  Editorial 2015 y más
Otras Publicaciones
Editorial 2015 y mas
La Política
Orientacions per a la planificació de la cooperació per al desenvolupament a entitats locals de la Comunitat Valenciana

Orientacions per a la planificació de la cooperació per al desenvolupament a entitats locals de la Comunitat Valenciana

Iniciativa impulsada per la Plataforma 2015 y más, la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València i la Universitat Jaume I
Temática: Coherencia de políticas, Cooperacion y Financiación para el Desarrollo.
Autoría: Juan José Iborra (coord)
Año de Publicación: 2014
Aquesta guia pretén ser un instrument útil per als agents valencians de cooperació, no solament per millorar la qualitat de la nostra ajuda, sinó també per facilitar la construcció d’una política de cooperació descentralitzada a l’alçada del corrent solidari que la va impulsar. Una política que done resposta als reptes que actualment planteja el desenvolupament, tan rellevants com la sostenibilitat, l’equitat, la coherència de polítiques i la governança, i que exigeix, per aconseguir-ho, una participació decidida i estratègica dels governs locals i la ciutadania.

Aquesta és la proposta que la Plataforma 2015 y más, la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València i la Universitat Jaume I fan, juntament amb nombrosos actors socials i polítics valencians. L’aposta d’un diàleg per construir una política de cooperació que estiga a l’alçada de l’herència del passat –del corrent municipalista i solidari que la va impulsar– i dels reptes de futur que es desprenen d’una complexa agenda de desenvolupament que ha d’abordar aspectes tan rellevants com la sostenibilitat, l’equitat i la governança, i que demana una participació decidida i estratègica dels governs locals i la
ciutadania.
 
Documentos: